Ağ Güvenlik Çözümleri

BT teknolojilerinin günümüzde ulaştığı noktada, internetin hayatımızda çok yoğun bir şeklide yer alıyor olması, güvenlik kavramının önemli bir noktaya gelmesine sebep olmuştur. Kurumlar için bilgi güvenliği; sistemlerini güvenlik duvarı ile güvenli hale getirmekten çıkıp tüm içerdiği unsurlar ile kontrol edilmesi gerekli bir kavram niteliği kazanmıştır. Günümüzde güvenlik açıklarının çoğunun bilgi çalmaya yönelik olması kontrol edilmesi gerekli unsurları çoğaltmaktadır. Bu aşamada Seganet güvenlik çözümlerine güvenlik sistemlerinin sürekli olarak takip edilerek ve gerekli müdahalelerle bulunarak yaşayan bir sistem oluşturulmasını hedeflemektedir.