Danışmanlık Hizmetleri

Seganet, iş dünyasında verimlilik sağlayan, yöneticilere ve bilişim profesyonellerine yeni bakış açıları kazandıran teknoloji çözümlerini sunmaktadır.

Seganet’in misyonu, müşterilerine rekabet avantajı sağlayan, sektörel çözümlerden iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede hizmet vermektir. Bu kapsamda Seganet değişen bilgi teknolojileri ürün ve uygulamalarını takip etmekte, oluşturduğu güncel test ortamlarında bu ürünleri test etmekte, müşterilerine bu çözümleri süreli ve sözleşmeli olarak sunmaktadır.Seganet danışmanlık hizmetlerini aşağıdaki başlıklar altında toplamıştır.

– İş Sürekliliği Danışmanlığı
– Felakketten Korunma Çözümleri Danışmanlığı
– Yüksek Erişilebilirlik Çözümleri Danışmanlığı
– Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı
– Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri Danışmanlığı
– Buluta Hazırlık Analizi ve Danışmanlığı


Temasa Geçelim

İŞLETMENİZİN BT HİZMETLERİ İHTİYAÇLARINI KONUŞALIM

işletmeniz için doğru çözümü birlikte karar verelim.